Bozok Üniversitesi

REKTÖR YARDIMCILARI

REKTÖR YARDIMCILARI

Prof. Dr. Şenol AKIN

Prof. Dr. Güngör YILMAZ