Yozgat Bozok Üniversitesi

GENEL DUYURULAR

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Değerlendirme Sonuçları

Rektörlük Değerlendirme Sonuçları İçin Tıklayınız!

Şefaatli MYO Değerlendirme Sonuçları İçin

4 No'lu İlan Tıklayınız!

5 No'lu İlan Tıklayınız!

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Değerlendirme Sonuçları İçin Tıklayınız!

Sağlık Bilimleri Fakültesi Değerlendirme Sonuçları İçin Tıklayınız!

 

ASIL KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1-Başvuruda verilen belgelerin asılları,

2-Askerlik durum belgesi,

3-Sağlık raporu,

4-Son üç ay içinde çekilmiş 6 (alt)ı adet vesikalık fotoğraf,

5-Adli sicil belgesi,

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 (üç) nüsha halinde kesinlikle bilgisayar ortamında doldurulacaktır) form için Tıklayınız!

-Yukarıda istenen belgelerin sonuç açıklama tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde başvuru yapılan birime teslim edilmesi gerekmektedir.

-Belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

Not: Bu sonuçlara ilan tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde itiraz edenlerin itirazları değerlendirmeye alınacak olup, 3 (üç) iş gününden sonra itiraz edenlerin talepleri değerlendirilmeyecektir.

20.6.2019 11:12