Bozok Üniversitesi

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

REKTÖR YARDIMCILARI
Prof. Dr. Şenol AKIN
Rektör Yardımcısı
 
senol.akin@bozok.edu.tr
Prof. Dr. Şenol AKIN
 
Fakülteler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tıp Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
 
Yüksekokullar
Yabancı Diller Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu
Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
 
Meslek Yüksekokulları
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çekerek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 
Birimler
Uluslararası Ofis ve Bağlı Birimler
Türk Patent Ens. Bilgi ve Doküman Birimi
Bozok Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bozok Teknopark) Birimi
Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.
 
Koordinatörlükler
Akreditasyon ve Kalite Koordinatörlüğü
 
Komisyonlar
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İnceleme ve Düzenleme Komisyonu
Akademik Atama Yükseltme ve Değerlendirme Komisyonu
Klinik Araştırmalar Etik Komisyonu
Kültür-Sanat Komisyonu
Etik Komisyonu
 
Daire Başkanlıkları
Personel Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 
Merkezler
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Çocuk Eğitimi Uygulama Araştırma Merkezi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
 
 
 
Prof. Dr. Güngör YILMAZ
Rektör Yardımcısı
 
gungor.yilmaz@bozok.edu.tr
Prof. Dr. Güngör YILMAZ
 
Fakülteler
Eğitim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Turizm Fakültesi
 
Yüksekokullar
Hayvansal Üretim Yüksekokulu
 
Meslek Yüksekokulları
Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu
Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sorgun Meslek Yüksekokulu
Şefaatli Meslek Yüksekokulu
 
Enstitüler
Kenevir Araştırma Enstitüsü
 
Daire Başkanlıkları
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
 
Müdürlükler
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 
Merkezler
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yozgat ve Yöresi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
Birimler
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi     
 
Koordinatörlükler
Kenevir Projesi Koordinatörlüğü
 
Komisyonlar
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
Akademik Teşvik Komisyonu
 
 
 
 
Prof. Dr. Yücel GÜNEY
Rektör Yardımcısı
 
yucel.guney@bozok.edu.tr
Prof. Dr. Yücel GÜNEY
 
Fakülteler
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
İletişim Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
 
Meslek Yüksekokulları
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 
Enstitüler
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
Birimler
Engelli Öğrenci Birimi
 
Komisyonlar
Eğitim-Öğretim Komisyonu
 
Daire Başkanlıkları
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 
Merkezler
Teknik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
İş Sağlığı ve Güvenliği ile Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ekmeleddin İhsanoğlu Tar. Kül. Arş. Uyg. Merkezi