2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yurt Dışından Kabul Edilen Yabancı Uyruklu Öğrenci Yerleştirme Sonuçları (Asil Yerleşenler)

Liste için tıklayınız

Kesin kayıt için istenen belgeler için tıklayınız

Kayıt tarihleri için tıklayınız

Yabancı uyruklu öğrencilerin yatıracağı katkı payı ve öğrenim ücretleri için tıklayınız

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1-Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2-Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

3-Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

4-Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

5-Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

IMPORTANT NOTES FOR THE REGISTRATION

1- Applicants must apply in person for registration. Registration is not done by post.

2- If the documents are incomplete,registration won’t be done.

3- Candidates,who do not enroll during the specified dates,can not claim any rights.

4- Higher Education Institiutions may ask medical board report from the candidates who will register.

5- Universities are authorized to maket the necessary legal procedures fort he candidates, who register with misrepresentation.

 

*    Kazanan adayların davetiyeleri adreslerine gönderilecektir.

**  Yedek adaylar daha sonra ilan edilecektir.


22.08.2014
Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900 Yozgat
Santral : 354 212 44 42
IP Adresiniz 54.221.9.6
Copyright © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı