YAZOKULU SONRASI EK SINAV HAKKI

Üniversitemiz Senatosu’nun 28/08/2014 tarih ve 09 sayılı toplantısında yaz okulu sonunda ders sayısını bire (2012 ve öncesi girişli öğrenciler için üçe) düşürmüş öğrencilerin tek ders (2012 ve öncesi girişli öğrenciler için üç ders) sınavı hakkından yaz okulundan sonra yararlanmasına karar verilmiştir.

Aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrencilerin belirtilen tarihlerde birimlerinin öğrenci işlerine başvuruları gerekmektedir.                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

EK SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER;

1-Mezuniyet için öngörülen derslerin kararda belirtilen sayılar dışında tümünden başarılı olup, kararda belirtilen sayıda dersi kalan öğrenciler ile başarısız notu olmadığı halde genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrencilerden bu sınavda başarılı olmaları halinde mezun olabilecek öğrencilerin CC ve altında not aldıkları ders/dersler için kullanacakları bir sınav hakkıdır. Sınava girebilmek için dersin devam şartını yerine getirmiş olmak gerekir.

2-Ders uygulamaları laboratuvar, bitirme tezi, ödevi veya projesi ve atölye dersleri gibi uygulamalı derslere bu sınav hakkı tanınmaz.

3-Bu sınava girecek öğrencilerin dilekçe ile birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

4-Bahar dönemi sonunda yapılan tek ders veya üç ders sınavına giren öğrenciler bu sınavlara giremezler.

 

Başvuru Tarihleri     :  15-16 Eylül 2014

Sınav Tarihleri          :  18-19 Eylül 2014


04.09.2014
Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900 Yozgat
Santral : 354 212 44 42
IP Adresiniz 54.225.32.164
Copyright © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı