06.02.2016 tarihinde yayınlanan haberden çekilen bir cümle 17.06.2017 tarihinde sosyal medyada paylaşılmıştır. Haberin tamamı okunduğunda konunun Üniversitenin kampüs alanının yeteri kadar genişletilmesinin gerekliliği üzerinde durulduğu görülecektir.

Mesele ortaya konulurken eğitim kurumlarının, toplumların millet olarak tarih sahnesinde hür ve bağımsız bir şekilde varlıklarını sürdürebilmelerindeki önemi vurgulanmıştı. Milletleri çağa ayak uyduracak şekilde bilim ve teknoloji açısından geliştiren, değerlerini koruyarak sosyal bütünlüğünü muhafaza edebilmeyi sağlayan eğitim kurumlarının başında Üniversitelerin yer aldığı ifade edilmişti.

El-Ezher, Oxford, Cambridge vs. gibi Üniversitelerin ülkelerine ve dünyaya katkısı olacak bilim insanları yetiştirme yolunda yaklaşık bin yıla yakındır eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdükleri örnek olarak verilmişti.

Üniversitemizin kampüs alanı belirlenirken Ülkemizin diğer Üniversitelerinin örnek alınması ve Yüksek Öğretimin bir parçası olan bu kurumun Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile beraber yaşayacağına ve yetişmiş insan kaynağına katkıda bulunacağına inanarak yapılanmayı ona göre planlamak gerektiği üzerinde durulmuştu.

Sohbet niteliğindeki bu konuşmaların bir bölümüne yer verilen metinde, tırnak içi cümlelerin yorum niteliği taşımasının yanında, belirtilen tarih de benim ifadem değildir. Nitekim kendilerine hatırlatıldığında ilgili haber sitesi düzeltme yoluna gitmiştir. Bununla beraber üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmiş bir metinden seçilen cümleler ile yeni bir açıklama imiş gibi "VE BANA AİT BİR İFÂDE İMİŞ GİBİ" sunulmasındaki maksadın ne olabileceği yaşanan süreç açısından düşündürücüdür.

Saygıyla duyurulur

 

Prof. Dr. Salih KARACABEY

Rektör


18.06.2017
 
IP Adresiniz 54.80.82.9
Copyright © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı