İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİMİZE VE AKADEMİK BİRİMLERİMİZE DUYURU

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL (İNGİLİZCE) HAZIRLIK SINIFI

İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

(Öğrencilerimizin ve Tüm Akademik Birimlerimizin Bilgisine Sunulur)

BAŞVURU:

1- 2017 ÖSYS ile manuel (şahsen) veya e-kayıt yoluyla üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerimizden isteğe bağlı hazırlık sınıfı okumak isteyenlerin, aşağıdaki başvuru formunu doldurup (online) göndermeleri gerekmektedir. Hazırlık Sınıfına kayıtlarda, başvuru formu gönderen öğrenciler esas alınacağından, öğrencilerimizin en geç 17 Eylül 2017 tarihine kadar başvuru formu göndermeleri gerekmektedir.

2- Manuel veya e-kayıtlar sırasında, hazırlık sınıfını seçmeyip, sonradan hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrencilerimiz de başvuru formu göndererek başvuru yapabilirler. 

3- Manuel veya e-kayıtlar sırasında hazırlığı seçip, bu isteğinden vazgeçmek isteyen öğrencilerimizin herhangi bir şey yapmalarına gerek yoktur. Bu öğrencilerimiz normal ders kayıtlarını yapacaklardır.

DERS KAYDI:

1- İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrencilerimizin 17 Eylül 2017 ye kadar, OBS üzerinden kendi programlarındaki dersleri seçerek 1.sınıf ders kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Seviye Tespit Sınavından sonra Hazırlık Sınıfına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bölüm dersleri iptal edilerek Hazırlık Sınıfına kayıtları yapılacaktır.

2- Hazırlık sınıfı ders kayıtları 21-22 Eylül 2017 tarihlerinde kendi fakülte ve yüksekokullarının öğrenci işlerince yapılacaktır. İkinci öğretim (İ.Ö) programlarına yerleşen ve hazırlık sınıfına kayıt yapılan öğrencilerimize güz dönemi harç ücretleri iade edilecektir. Hazırlık öğrencilerimiz bahar döneminde (2.dönem) de harç ücreti ödemeyecektir.

Not: Hazırlık sınıfına kaydı yapılan öğrencilerimiz, harç iadesi için kendilerine ait banka şubesi adı, IBAN numarası ve dekontlarıyla birlikte dilekçeyle bağlı olduğu okulun öğrenci işlerine müracaat edeceklerdir.

BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

İsteğe Bağlı Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfı için başvuranların listesi 18 Eylül 2017 Pazartesi günü www.bozok.edu.tr de yayınlanacaktır. Gerekli son açıklamalar bu duyuruda yapılacaktır.

SEVİYE TESPİT SINAVI

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfına başvuran tüm öğrencilerin Seviye Tespit Sınavına girmesi zorunludur. Bu sınav 20 Eylül 2017 Çarşamba saat 11.00 de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası 3. katında bulunan Yabancı Diller Hazırlık Biriminde yapılacaktır. Bu sınavın amacı öğrencilerin İngilizce düzeylerini belirlemektir, başarı-başarısızlık durumu söz konusu değildir.

 

 

KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN İLANI

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfına kabul edilen öğrencilerin kesinleşmiş son listesi Seviye Tespit Sınavını takip eden gün (21 Eylül 2017 Perşembe) www.bozok.edu.tr  DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır.  

BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ (Lütfen, bu duyurudaki tüm açıklamaları okuduktan sonra başvuru formunuzu gönderiniz)

Tablo 1.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Olmayan Lisans Programları

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL ADI

PROGRAM ADI

Mühendislik Mimarlık

Bilgisayar Mühendisliği

Fen Edebiyat

Arkeoloji

İktisadi ve İdari Bilimler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö)

Tıp

Tıp

İlahiyat

İlahiyat

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Antrenörlük

Antrenörlük (İ.Ö)

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği (İ.Ö)

İletişim

Radyo, Televizyon ve Sinema

Eğitim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

 Yukarıdaki tabloda adı geçen programlara yerleşen öğrencilerimiz, İsteğe Bağlı Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfına kabul edilemeyecektir. Bu öğrencilerimizin başvuru formu göndermemeleri rica olunur.

DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER

1- İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında 1 yıl süreyle sadece İngilizce öğretimi yapılır.  Öğrencilerin, hazırlık sınıfıyla eşzamanlı olarak kendi programlarından ders almaları mümkün değildir.

2- Hazırlık Sınıfında %80 devam zorunluluğu vardır. Devam zorunluluğunu karşılamayan öğrenciler yıl sonunda yapılacak Yeterlik Sınavına giremezler.

*********************************************************************************

Tüm öğrencilerimize sağlık ve başarı dolu bir eğitim öğretim yılı dileriz.

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


11.09.2017
Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900 Yozgat
Santral : 354 212 44 42
IP Adresiniz 23.20.236.61
Copyright © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı