Yozgat Bozok Üniversitesi

ÖĞRENCİ DUYURULARI

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kovid-19 nedeniyle Uzaktan Öğretim ile Yapılan Derslerin Ara Sınavların Uygulanması

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kovid-19 nedeniyle Uzaktan Öğretim ile Yapılan Derslerin Ara Sınavların Uygulanması

Bilindiği üzere, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Güz yarıyılında dersler uzaktan öğretimle yapılmaktadır. Öğrencilerin dönem içi başarı (ara sınav) puanları aşağıda belirtilen yöntemlerle yapılacaktır.

1-Yılsonu sınavlarına (finaller ve bütünlemeler) yönelik kararlar salgının seyrine göre Senato tarafından ilerleyen süreçte alınacaktır.

2-Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması gibi dersler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya uygun bir şekilde yürütülecek ve değerlendirilecektir.

3- Uzmanlık alan, tez çalışması, bitirme projesi vb. lisansüstü dersler ile akademik birimlerin ilgili bölümlerinin uygulama ağırlıklı derslerinin ara sınav değerlendirme kararı ilgili akademik birimlerin kurulları tarafından karar verilecektir.

4- 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Güz yarıyılı derslerinin ara sınavları 02.11.2020 (daha önce öğrencileri bilgilendiren öğretim elemanları 05.10.2020 tarihini temel alabilir) ile 12.01.2021 süresi içerisinde eşzamanlı ve eş zamansız yapılacak etkinliklerden alınan notlarla değerlendirilecektir. Ara sınavların yerine geçecek bu etkinliklerden alınan notlar yılsonu başarı puanının %40’nı oluşturacaktır.

5-Akademik takvimde belirtilen ara sınav tarih aralığında (21.11.2020 ile 28.11.2020) uzaktan öğretim derslerine devam edilecektir.

6-Aşağıda belirtilen üç farklı etkinlik grubunu da kapsayan dönem içi etkinliklerinin hangi oranlarda ara sınavlara etki edeceği dersin öğretim elemanının teklifi ve ilgili akademik birimlerin onayı ile belirlenecek ve dersin öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulacaktır:

1. Ödev etkinlikleri: Ödev, rapor yazımı, performans görevi, proje vb.

2. Forum tartışmaları: En az 5 haftalık eşzamanlı veya eş zamansız olmak üzere,

3. Çevrimiçi eşzamanlı sınavlar: En az 7 hafta yapılan çevrimiçi sınavlar.

7-Çevrimiçi eşzamanlı sınav ve diğer etkinliklerin değerlendirilmesine ilişkin hususlar, ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaflar ile denetlemeler de göz önünde bulundurularak;

a. Sınavların ölçme ve değerlendirme sürecinin güvenliğinin sağlanması hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler doğrultusunda tüm değerlendirme araçlarının uygulanmasında kayıt altına alınması, çevrimiçi eşzamanlı sınavlarda soruların rastgele ve soru bankasından dağıtılması, ödevlerin benzerliklerinin belirlenmesi, açık uçlu sorulara öğrencilerin vermiş oldukları cevapların benzerliklerinin belirlenmesi ve rubrik ile değerlendirilmesi gibi yöntemler kullanılabilir. Öğretim elemanı bu kayıtları yasal süresi boyunca saklamakla yükümlüdür. Çevrimiçi eşzamanlı sınavlar, ilgili dersin ders saatinde BOYSİS ve/veya kaydetmek şartıyla BOYSİS Çevrimiçi Canlı Ders (BigBlueButton) aracılığıyla yapılacaktır.

b. Çevrimiçi eşzamanlı sınavlar için öğrencilerin mazeretleri kabul edilmez. Öğrencinin çevrimiçi eşzamanlı sınava katılmaması durumunda ilgili çevrimiçi eşzamanlı sınavdan 0 (sıfır) puan alır. Bunun yanı sıra ilgili öğrencilerin eşzamanlı sınavların hiçbirine katılmaması ve diğer etkinliklere katılması durumunda, sadece ilgili etkinlikler değerlendirmeye alınarak yıl içi değerlendirme puanı hesaplanır.

c. Çevrimiçi eşzamanlı sınavların ders saati içerisinde yapılacağı zaman aralığı öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

8- Koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan tez savunma, yeterlik sınavları ve tez izleme komiteleri, kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma koşulunu sağlaması kaydıyla dijital ortamda yapılabilecektir. Bu konudaki uygulama ve sorumluluk Enstitü Müdürlüklerine aittir.

 

29.10.2020 10:21 || 11210 kez okundu.