Yozgat Bozok Üniversitesi

YÖNETMELİKLER

Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2021-2022 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanacak)
Yozgat Bozok Üniversitesi Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
Yozgat Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖGEM) Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2018 Sonrası)
Yozgat ve Yöresi Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği (YENİ)
Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Teknik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Meslek Hastalıkları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği(BOZOKTUAM)
Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Bozok Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Doçentlik Sınav Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Meslek Yüksekokulları Ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller
Taşınır Mal Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul Ve Esasları

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik